Quiz

Wat weet jij over laaggeletterdheid?

Test jezelf!

Hoeveel mensen in Nederland zijn laaggeletterd?

Correct! Wrong!

2,5 miljoen is het correcte antwoord.

2,5 miljoen mensen in Nederland hebben grote moeite met het lezen, schrijven en/of rekenen.

Zij hebben moeite met:

  • het invullen van formulieren,
  • het begrijpen van officiële brieven,
  • het reizen met het openbaar vervoer,
  • het begrijpen van een medicijnbijsluiter,
  • het begrijpen van veiligheidsinstructies op het werk.

Wat is het percentage laaggeletterdheid in Flevoland?

Correct! Wrong!

Hoog is het juiste antwoord.

Flevoland heeft het hoogste percentage laaggeletterden van Nederland.

Met 16,2% scoort Flevoland het hoogst.
Op nummer 2 staat Zuid-Holland met 15,0%.
Op nummer 3 staat Friesland met 13,4% laaggeletterdheid.

Factsheet Laaggeletterdheid in Nederland

Hoeveel Almeerders tussen de 16 en 65 jaar zijn laaggeletterd?

Correct! Wrong!

20.000 is het correcte antwoord.

Tussen de 20.000 en 23.000 Almeerders in de leeftijd van 16 tot 65 jaar is laaggeletterd.

Dit betekent dat 1 op 9 van onze stadsgenoten moeite heeft met:

  • het invullen van formulieren,
  • het begrijpen van officiële brieven,
  • het reizen met het openbaar vervoer,
  • het begrijpen van een medicijnbijsluiter,
  • het begrijpen van veiligheidsinstructies op het werk.

Hoeveel procent van de laaggeletterden is in Nederland geboren en getogen?

Correct! Wrong!

65% is het correcte antwoord.

Tweederde van alle laaggeletterden is moedertaalspreker en in Nederland geboren en getogen, een derde van alle laaggeletterden is anderstalig en in een ander land geboren.

Veel Nederlandstalige laaggeletterden zijn goed in staat te verbergen dat ze niet goed kunnen lezen en schrijven. Ze hebben hun bril niet bij zich als ze formulieren moeten invullen, zeggen dat ze een onleesbaar handschrift hebben of dat ze formulieren en brieven mee naar huis willen nemen om ze even rustig door te lezen.

Vaak zorgen hun partners of kinderen ervoor dat ze de administratie regelen en weten buren en andere familieleden niet eens dat iemand laaggeletterd is. Nederlandstalige laaggeletterden spreken vloeiend en vlot Nederlands en schamen zich vaak enorm om toe te geven dat ze problemen hebben met het lezen en schrijven van hun moedertaal.

Bekijk het filmpje over ex-laaggeletterde Jos.

Ex-laaggeletterde Jos Niels aan het woord: hij vertelt hoe het is om laaggeletterd te zijn en hoe geweldig het is om te kunnen lezen en schrijven.

Laaggeletterdheid onder moedertaalsprekers...

Correct! Wrong!

Neemt toe is het juiste antwoord.

In 2018 is het aantal laaggeletterde moedertaalsprekers 5x zo veel als in 1978. In 1978 waren er tussen de 140.000 – 500.000 laaggeletterde moedertaalsprekers.

In 2016 stond dit cijfer op 1,7 miljoen.

(Bron: Het recht op leren: ook voor NT1’ers?)

Hoeveel procent van alle 15-jarigen in Nederland komt laaggeletterd van school?

Correct! Wrong!

24,0% is het correcte antwoord.

Daarbij neemt laaggeletterdheid onder jongeren alleen maar toe. Onderzoeken wijzen uit dat de leesvaardigheid onder 15-jarigen zodanig is verslechterd, dat inmiddels een kwart van alle 15-jarigen nagenoeg laaggeletterd school verlaat. Vanaf 2003 is er een duidelijke toename in laaggeletterdheid onder jongeren te zien: in 2003 was dit nog 11,5%, in 2015 was dit 17,9% en in 2018 is dit inmiddels 24,0%.

Er zijn verschillende oorzaken voor deze toename. Een grote rol speelt de kwaliteit van het onderwijs en de docent. Maar even groot is de rol van de houding van de ouders ten opzichte van het lezen, en of kinderen opgroeien in een zogenoemde taalarme of taalrijke omgeving. Een taalrijke omgeving is een omgeving waarin de kinderen worden voorgelezen, waarin boeken zijn en waarin kinderen een zogenoemde positieve leesattitude en motivatie ontwikkelen. Met andere woorden: leren kinderen thuis of op school dat lezen leuk is? Steeds vaker is het antwoord hierop een ‘nee’.

De gevolgen hiervan zijn groot voor onze jongeren. Steeds vaker verlaten zij school zonder diploma, ze vinden daardoor geen werk en ze hebben vaker hoge schulden.

Bron: https://www.lezenenschrijven.nl/wat-wij-doen/oplossingen/resultaten-pisa-2018-vogelvlucht

Hoeveel laaggeletterde mensen hebben een baan?

Correct! Wrong!

57% is het juiste antwoord.

Laaggeletterde werknemers werken vooral in de bouw en industrie, de schoonmaak, productie, landbouw en keuken. In deze sectoren kan tussen de 34 en 40 procent van de werknemers nauwelijks lezen en schrijven.

Ze werken daardoor langzamer en zijn minder productief. Ook is de kans op ongevallen en fouten groter onder deze groep, doordat mensen etiketten en veiligheidsinstructies niet kunnen lezen.

(Bron Parool + Onderzoek)

De kans op armoede onder laaggeletterden is...

Correct! Wrong!

Groter dan gemiddeld is het juiste antwoord.

Laaggeletterden zijn veel vaker langdurig arm dan niet-laaggeletterden. Ze zijn bijna 3 keer zo vaak afhankelijk van een uitkering als niet-laaggeletterden.

(Bron: Factsheet Laaggeletterdheid en geld)

Hoeveel mensen leven in armoede door laaggeletterdheid?

Correct! Wrong!

100.000 is het juiste antwoord.

Bijna 100.000 mensen leven in armoede door laaggeletterdheid. Laaggeletterden zijn veel vaker langdurig arm dan niet-laaggeletterden.

Laaggeletterden vinden ook moeilijker hun weg naar schuldhulpverlening. Zo’n 19% van laaggeletterden leeft ten minste een jaar onder de armoedegrens tegenover 9,3% van niet-laaggeletterden.

De maatschappij stelt steeds hogere eisen aan haar burgers. We moeten steeds meer online regelen, zelf invullen, en waar laaggeletterden vroeger hulp konden vragen aan de balie, moeten ze zich nu een weg banen door menu’s met ingewikkelde termen voor ze iemand aan de lijn krijgen en door lastige accounts en formulieren online.

Daarbij gaan armoede en laaggeletterdheid hand in hand: laaggeletterdheid is vaak een belemmering om zelfredzaam te zijn en armoede vergroot de kans op laaggeletterdheid.

Bron onderzoek ECBO en ROA, 2016

Kunnen we iets doen voor onze laaggeletterde Almeerders?

Correct! Wrong!

Ja is het juiste antwoord.

Absoluut een ja. Er zijn ontzettend veel mogelijkheden voor laaggeletterden om beter te leren lezen, schrijven en rekenen.

Alleen al in Almere hebben we taalscholen, zoals het ROC en IVIO, met geweldig bevlogen docenten die zowel anderstaligen als moedertaalsprekers helpen met de taal.

In de Nieuwe Bibliotheek kan je deelnemen aan leesclubs en je digitale vaardigheden verbeteren.

Als je leerproblemen hebt, kan je met een taalcoach aan de slag bij Prago.

Ook kunnen laaggeletterden terecht bij de Schoor, VMCA, Gilde Samenspraak en Humanitas waar ze in groepjes of één-op-één met vrijwillige taalcoaches aan de slag kunnen om hun taalvaardigheden te verbeteren.

Uit onderzoek is gebleken dat mensen na een taaltraject met vrijwillige taalcoaches 70% taalvaardiger waren. Ook zien we dat mensen zich minder geïsoleerd voelen en zich psychisch en fysiek gezonder voelen.

Wil je zelf een taalcoach worden en een van je mede-Almeerders helpen om zijn of haar taal te verbeteren? Meld je aan via deze site en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.

(Bron: Factsheet laaggeletterdheid in Nederland

Heb je zelf hulp nodig of ken je iemand die hulp nodig heeft? Bel: 036 534 14 04.

Oefen 1x per week en help laaggeletterdheid bestrijden

 Thuis bij de deelnemer of op een andere plek die je samen afspreekt

 Je oefent alleen dat waar de deelnemer behoefte aan heeft

 Je krijgt een training hoe je ‘les’ kunt geven en persoonlijke begeleiding

 Je wordt gekoppeld aan iemand waar je een klik mee hebt, dit is je vaste contact

 1x per week spreek je af

Waar wil je aan de slag?

Je kunt als vrijwilliger via Doe mee met Taal bij verschillende organisaties aan de slag. Tijdens een persoonlijk gesprek kijken we welke voorkeur je hebt en wat de mogelijkheden zijn. Hier onder vind je een beschrijving van de werkwijze van Taalent van Humanitas, Taal in de Wijk van De Schoor en Taal in Huis van de VMCA.

2018-09-05T14:04:00+00:00

Taal in de Wijk – De Schoor

Wilt u oefenen met Nederlandse taal? Dan is Taal in de Wijk iets voor u. Ervaren Vrijwilligers zijn elke week in een aantal wijken van Almere aanwezig om u te helpen bij het verbeteren van de Nederlandse taal. Het gaat om oefenen met lezen, schrijven, en spreken. De lessen zijn 1 keer [...]

2018-09-05T14:04:38+00:00

Taalent – Humanitas

Een taal leren is oefenen, oefenen, oefenen... Maar dan gaat er een wereld voor je open! Je maakt makkelijker contact, vult zelf formulieren in en kunt de borden op het station lezen. Wil je een praatje maken met de buren? Je kans op werk vergroten? Je belastingformulier zelf invullen? Als je de taal niet goed [...]

2018-09-05T14:05:14+00:00

Taal in Huis – VMCA

Goed kunnen lezen en schrijven is een must! In Nederland heeft 1 op de 9 mensen moeite met lezen en schrijven. In Almere zijn dit er 20.000. Zij hebben moeite met het lezen van bijvoorbeeld etiketten, de nieuwsbrief van school, informatie van de gemeente. Bij [...]

Zet jij je in als taalvrijwilliger?

Vind jij het leuk om mensen te helpen beter Nederlands te leren lezen en schrijven?
Wil je taalvrijwilliger worden? Vul dan het formulier in, dan nemen we snel contact met je op.