Project Description

Prago geeft basiseducatie aan volwassenen die moeite hebben met leren. Dat doen we op een praktische manier, in een veilige en vriendelijke omgeving, en met veel aandacht voor de cursist.

Individueel onderwijs

Binnen de groep volgt elke cursist een individueel leertraject, afgestemd op zijn eigen leervraag en niveau. Elke cursist werkt op zijn eigen tempo en houdt zijn eigen portfolio bij.

Onderdelen van het individueel leertraject zijn:

  • Intakegesprek (kennismaking)
  • Introductieles (vaststellen van de leerwensen, de leermogelijkheden en de leerdoelen, en de introductie van het portfolio)
  • De cursus (aan de hand van het portfolio)
  • Evaluatie (beschrijven en vaststellen van de onderwijsresultaten)
  • Praktisch gericht onderwijs

De lessen zijn praktisch van opzet en gericht op de praktijk van alledag. Er wordt aangesloten bij de directe leef- en werksituatie van de cursist. Denk aan het schrijven van brieven, het invullen van formulieren, het lezen van de krant en rekenen met geld. Naast praktische en theoretische vaardigheden, wordt ook aandacht besteed aan sociale vaardigheden. Dit alles om de cursist te helpen zo zelfstandig mogelijk te functioneren in de maatschappij.

Kleinschalig onderwijs

Prago wil alle cursisten een veilige leeromgeving bieden. Daarom werken we met kleine groepen van 10 à 12 cursisten.

Docenten stellen zich persoonlijk en betrokken op en sluiten aan bij de belevingswereld van de cursist. Zij benaderen de cursist positief, creëren succeservaringen en werken aan het zelfvertrouwen.

Tijdens de lesavonden wordt er in ruime mate aandacht geschonken aan ‘lief en leed’ in het persoonlijk leven en wordt er tijd vrijgemaakt voor onderling contact tussen de cursisten. Voor veel cursisten is vooral het persoonlijk contact van doorslaggevend belang om te blijven leren (welzijn als basis voor leren).

Professionele begeleiding

Er wordt les gegeven door bevoegde docenten, die verantwoordelijk zijn voor het leerprogramma. Zij worden ondersteund door vrijwilligers bij het begeleiden van de cursisten.

Toetsing en certificering

Gedurende het hele jaar zijn er toetsingsmomenten, zodat de docent de voortgang van de cursisten kan bijhouden. Elke cursist ontvangt een certificaat, waarop zijn of haar vorderingen zijn bijgehouden.

Overige activiteiten

Naast de lessen organiseert Prago jaarlijks ook enkele sociale activiteiten voor de cursisten, zoals een kerstavond en een excursie met een educatief en sociaal karakter.

Bibliotheek

Alle locaties hebben een kleine bibliotheek met leesmateriaal dat geschikt is voor de doelgroep. Deze boeken worden op school gelezen, maar kunnen ook worden uitgeleend, in overleg met de docent. Op sommige locaties zijn leesgroepjes: de cursisten lezen samen met een medewerker van de bibliotheek en krijgen hulp bij het lid worden van de bibliotheek. Het uiteindelijke doel is dat de cursisten zelfstandig naar de bibliotheek kunnen om zelf boeken te halen en te lezen.

Contact

Wil je meer weten over wat Prago voor je kan betekenen? Neem dan contact op met Rita Huijink op 06-30626532.

Naar de site van Prago