Project Description

Iedere deelnemer heeft zijn eigen beginniveau, (onderwijs)-achtergrond, motivatie en leertempo om een nieuwe taal te leren. IVIO-Opleidingen richt het onderwijs zodanig in dat binnen onze cursusgroepen maatwerk voor individuele deelnemers mogelijk is. We brengen individuele leerdoelen in beeld, spelen in op verschillen in leerstijlen en leervermogen en houden rekening met wat de deelnemer al kan en weet. Belangrijk is dat vanaf de start wordt gewerkt met authentieke contexten, zowel in de materialen die we gebruiken, als door middel van praktijkactiviteiten. Hierdoor leert de deelnemer de taal in de context van het dagelijks werk en leven.

Kortom: we werken binnen ons aanbod zowel aan taalontwikkeling als aan participatie en zelfredzaamheid.